Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky e-shopu
Provozovatel www.mojekamna.cz
Internetový obchod
www.mojekamna.cz provozuje firma Pavel Kudrna se sídlem: Spartakiádní 1627, 25601, Benešov, IC:88826406, DIC: CZ7507225440 (dále jen provozovatel)
Ochrana dat a osobních údajů
Provozovatel stránek
www.mojekamna.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu obchodního styku se svými zákazníky. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů.


Objednávka
Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním a reklamačním řádem. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
Každá objednávka bude potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce (registraci). Objednávka musí obsahovat: údaje o zákazníkovi, dodací adresu (popřípadě i fakturační adresu, je-li odlišná od dodací adresy), údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží. Dále je potřeba do poznámky vepsat možný datum dopravy.
Pokud zákazník zjistí po přijetí objednávky, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu
info@mojekamna.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy „Oprava objednávky“ a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.

  Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, nebo si jí nevyzvednou na odběrném místě, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. odobjednání. V případě odstoupení od smlouvy v pozdějším termínu smluvní pokuta 500,- Kč.

 


Reklamace
Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba minimálně 24 měsíců. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
Pokud zákazník zjistí vadu na daném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet kusů…) ještě před použitím, musí tuto skutečnost sdělit nejpozději do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží pracovníkům e-shopu Mojekamna.cz.
Pro úspěšné vyřízení reklamačního řízení je zákazník povinen dodržet všechny tyto podmínky:
a. zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu
b. ke zboží přiložit řádně vyplněný záruční list, v případě, že nedoloží záruční list, je povinen koupi prokázat – ( například kopií prodejního dokladu, dodacího listu, nebo dokladu o zaplacení)
ke zboží vypracovat písemně úplný popis závady.

 
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží se do zaruční doby nepočítá.Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska.Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a. Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce,
b. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
c. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
d. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
e. Zboží bylo poškozeno živly,
f. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
g. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží novým stejným nebo jiným se stejnými nebo lepšími parametry.

Formulář na vyřízení reklamace http://www.mojekamna.cz/files_web/file/1_reklamacni_list.doc


Odstoupení od objednávky – storno
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů, zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Mojekamna.cz na adrese
info@mojekamna.cz. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme !Dopravu od kupujícího k prodávajícímu zajišťuje kupující na své náklady.
 
Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,5. na dodávku novin, periodik a časopisů,6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Formulář na odstoupení od smlouvy http://www.mojekamna.cz/files_web/file/2_zadost-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.docx


 Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.
 Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění.5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.
 Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky – storno.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.


Termín dodání
Obvyklý termín dodání jsou 1 až 7 pracovní dny. Zboží, které je skladem bude expedováno v nejkratším možném termínu, nejčastěji do 48h. U zboží, které není ihned skladem nebo u zboží jehož charakter si vyžaduje delší čas přípravy před expedicí, bude termín možného dodání sdělen zákazníkovi individuálně.


Doprava a cena dopravy
K dopravě využíváme firmu PPL, DPD, Intime. Doprava při nákupu nad 20000,-Kč je zdarma. Cena dopravy je stanovena následujícím způsobem a je VČETNĚ doběrečného.
• osobní převzetí: ZDARMA, platba hotově
• soukromá adresa (vč. dobírky) - doprava běžných balíků do hmotnosti 15 kg, výhodou je automatická komunikace řidiče s adresátem tak, aby doručení balíku proběhlo ve smluvenou dobu. Cena 185,- Kč. Doprava do hmotnosti 30 kg je cena 285,-Kč s DPH. Doprava do hmotnosti 50 kg je cena 505,- Kč s DPH.
• Doprava paletová (vč.dobírky) – nad 50 kg je cena 705,- Kč, nad 100 kg je cena 1205,-Kč.
• SLOVENSKO - zasíláme zboží i na Slovensko po domluvě.

Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní případy realizované využitím
www.mojekamna.cz . Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2012 do odvolání.

Nabízíme vám
Parametrické vyhledávání
kW

Nejprodávanější produkty

5 999 Kč

5 999 Kč s DPH
 
243 € s DPH
 
Detail

450 Kč

450 Kč s DPH
 
18 € s DPH
 
Detail

150 Kč

150 Kč s DPH
 
6 € s DPH
 
Detail

Sklo pod kamna


 

1 899 Kč

1 899 Kč s DPH
 
77 € s DPH
 
Detail

1 250 Kč

1 250 Kč s DPH
 
51 € s DPH
 
Detail

 

Nevíte si rady s výběr kamen?

Zavolejte nám! +420 777 792 675

Počet produktů v košíku

0

Celková cena

0

Počet produktů v košíku

0

Celková cena

0

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM KAMEN?
ZAVOLEJTE NÁM! +420 777 792 675